/

1
STORYTELLING

STORYTELLING

Vad storytelling är för mig

”En bild säger mer än tusen ord”. Jag anser att flera bilder säger mer än tuden ord. En bild ger betraktaren möjlighet att tolka enbart utifrån det som den ser i bilden och den känslan som bilden speglar, vilket kan vara kraftfullt. För mig handlar fotografering även om att skapa en kontext till bilderna, ge en historia och spegla alla känslor som funnits där i stunden.